go to english site

Liên hệ
Chat
zalo

Giải pháp phát triển bệnh viện, phòng khám

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là phát triển bộ máy nhân lực, hướng tới phát triển bền vững cho khách hàng.
LIÊN HỆ VỚI MEDIJOBTIN TUYỂN DỤNG
Các đối tác đồng hành cùng MediJob
Bệnh viện Đa khoa Huyện Mỹ Đức - Hà Nội
Phòng khám Đa khoa Thiện Nhân
Hệ thống Nha khoa Cẩm Tú
Nha khoa Đức Bắc Ninh
Khám phá MediJob
Tin tuyển dụng
Tầm nhìn

Với MediJob, chúng tôi hiểu được rằng phát triển con người là yếu tố then chốt giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu đề ra.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam về phát triển nhân lực y tế cho các bệnh viện, phòng khám và các doanh nghiệp y tế.

Sứ mệnh

Tại MediJob, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để góp phần phát triển chất lượng nhân lực y tế nước nhà, kết nối các bác sĩ nói riêng và đội ngũ nhân lực y tế nói chung với các cơ sở y tế trong và ngoài nước.

Chúng tôi hỗ trợ các bệnh viện, phòng khám, doanh nghiệp trong ngành y tế phát triển bền vững đội ngũ nhân lực bằng giải pháp toàn diện, từ tư vấn xây dựng bộ máy nhân sự tối ưu, tuyển dụng, đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm.

Sứ mệnh của chúng tôi là chung tay cùng bệnh viện, phòng khám, doanh nghiệp y tế phát triển bền vững đội ngũ nhân lực của họ.


MediJob và Bác sĩ
Tại MediJob, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để góp phần phát triển chất lượng nhân lực y tế nước nhà, kết nối các bác sĩ nói riêng và đội ngũ nhân lực y tế nói chung với các cơ sở y tế trong và ngoài nước.
Tư vấn định hướng phát triển nghề nghiệp.
Tư vấn đào tạo, nâng cao tay nghề, tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng mềm.
Đại diện ủy quyền thương thảo chế độ, phúc lợi lao động và đảm bảo pháp lý.
Tư vấn thủ tục hành chính lập hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Tư vấn hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo.
MediJob và Cơ sở Y tế
Tại MediJob, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để góp phần phát triển chất lượng nhân lực y tế nước nhà, kết nối các bác sĩ nói riêng và đội ngũ nhân lực y tế nói chung với các cơ sở y tế trong và ngoài nước.
Tư vấn xây dựng và phát triển bền vững bộ máy nhân lực, tìm kiếm và tuyển dụng lao động.
Tư vấn đào tạo nâng cao chuyên môn và phát triển kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân lực.
Tư vấn thủ tục hành chính lập hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh viện, phòng khám, vv…).
Tư vấn mua bán, sáp nhập bệnh viện, phòng khám (M&A).
Tư vấn quản trị, vận hành.
MediJob Kết Nối Toàn Cầu
Chúng tôi là địa chỉ tin cậy của nhiều đối tác quốc tế.
Kết nối hợp tác, đầu tư y tế với các đối tác quốc tế.
Kết nối du lịch và khám chữa bệnh trong và ngoài nước.
Kết nối bác sĩ, chuyên gia nước ngoài qua Việt Nam hợp tác, làm việc.
Copyright © 2020 MediJob Vietnam ®