go to english site

Liên hệ
Chat
zalo

28/04/22

MediJob triển khai giai đoạn 3 về công tác phát triển nhân lực y tế cho đối tác An Việt

Như là một phần của quy trình phát triển nhân lực y tế cho bệnh viện, MediJob cùng đối tác là Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bệnh Viện An Việt đã bước vào giai đoạn đào tạo kỹ năng mềm cho đội ngũ bác sĩ và người lao động các bộ phận của đơn vị.

Sau khi kết thúc giai đoạn 1 là xây dựng bộ máy nhân lực, giai đoạn 2 là tìm kiếm và tuyển dụng bác sĩ, chúng tôi đang bước vào giai đoạn 3 là đào tạo kỹ năng mềm nhằm trang bị cho các bác sĩ và người lao động những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào giai đoạn 4 là thực hiện công việc.

Văn hóa người lao động được chúng tôi đánh giá là quan trọng nhất, theo đó nội dung này được tiến hành đào tạo đầu tiên. Việc này nhằm đảm bảo tất cả người lao động được trang bị một chuẩn mực văn hóa chung trong toàn bộ môi trường làm việc, nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, làm hài lòng bệnh nhân cũng như hướng tới phát triển bền vững.

CẬP NHẬT mới nhất
Tất cả
Tin tức
MediJob
Tuyển dụng
Khách hàng
Khóa học

18/04/24

Chương trình thực hành cấp Giấy phép hành nghề cho bác sĩ và điều dưỡng


25/11/23

Bác sĩ nước ngoài qua Việt Nam làm việc tăng đột biến

Tuyển dụng Bác sĩ Răng Hàm Mặt


16/09/23

MediJob tổ chức thành công hội thảo tại Tp. Hồ Chí Minh


14/09/23

Hội thảo trực tuyến chia sẻ kiến thức về CCHN, quyền lợi lao động ngành y


29/08/23

Cập nhật kiến thức Y khoa liên tục online về Răng Hàm Mặt, Cấp CME

1 2 3 7 8 9
Xem thêm
Copyright © 2020 MediJob Vietnam ®